Po godzinach pracy przychodni, od 18.00 do 08.00 w dni powszednie oraz w dni świąteczne i wolne od pracy całodobowo opieka stacjonarna i wyjazdowa w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej nad pacjentami NZOZ Lekarze Rodzinni „3” sprawowana jest przez: Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Łomży, Szosa Zambrowska 1/19, tel 112 lub 999