Opieka

Opieką położnej środowiskowej objęte są wszystke kobiety bez względu na wiek oraz chłopcy do ukończenia 8 tygodnia życia, ubezpieczeni w NFZ, zapisani na listę pacjentów NZOZ Lekarze Rodzinni „3” w Łomży. Położna podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje kompleksową opiekę położniczo-ginekologiczną nad kobietą i jej rodziną, a w szczególności:

 • opiekę nad kobietą w okresie ciąży (od 26 tygodnia ciąży)
 • opiekę nad kobietą w połogu
 • opiekę nad kobietą po zbiegu ginekologicznym lub ginekologiczno-onkologicznym (na podstawie skierowania ze szpitala)
 • opiekę  nad noworodkiem
 • opiekę nad niemowlęciem w pierwszych 8 tygodniach życia

Położna środowiskowo-rodzinna pomoże i poradzi jak zdrowo przejść przez całe życie kobiecie i jej rodzinie:

 • nastolatce pomoże łagodnie i mądrze przejść burzliwy okres pokwitania; poradzi w zakresie świadomego rodzicielstwa, planowania rodziny, wychowania seksualnego
 • ciężarnym, młodym matkom, ich rodzinom udzieli fachowej pomocy i porady
 • pomoże w problemach laktacji, karmienia noworodka i niemowlęcia
 • służy poradą w zakresie profilaktyki chorób ginekologicznych, onkologicznych i społecznych (nauczy samokontroli piersi, oceni zagrożenie zdrowia, wskaże na czynniki szkodliwe)
 • doradzi w problemach okresu przekwitania
 • otoczy kobietę opieką pielęgnacyjną w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych

Zapraszamy wszystkie przyszłe MAMY do zgłaszanie się do naszych położnych celem skorzystania z fachowej porady i opieki. Nasze Panie położna gwarantują profesjonalną i miłą atmosferę.